Informàtica

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Informàtica

Iniciativa nascuda per donar resposta a les empreses amb idees dinàmiques i renovadores que volen prosperar i que han entès les immenses oportunitats de negoci que ofereix actualment les noves tecnologies.

Proporcionem un servei global de connexió i d'utilització de la xarxa a fi que els nostres clients augmentin el rendiment i la productivitat dels seus negocis.

  • Accés a Internet
  • Creadors de webs
  • Housing i servei FTP
  • Allotjament de webs
  • Solucions de correu
  • Comerç electrònic
  • Creació d'Intranets, extranet i xarxes privades virtuals
  • Suport interactiu