Consultoria de gestió

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Consultoria de gestió

La gestió econòmica-financera en les empreses és fonamental per garantir la seva competitivitat, continuïtat i desenvolupament.

Els indicadors econòmics permeten establir objectius de rendibilitat, així com els indicadors financers permeten establir objectius de liquiditat en les diferents àrees de les empreses.

Amb COMPUTGestió oferim als clients la facilitat de fer un seguiment continuat dels indicadors econòmics-financers clau de la seva empresa, i així, poder fer una gestió completa i de futur del seu negoci.

Els nostres experts es desplacen periòdicament a les empreses per analitzar i recopilar totes les dades necessàries, adaptades a la tipologia de cada empresa, i així poder planificar, organitzar i controlar les actuacions, estratègiques i operatives, en l'àmbit economicofinancer de l'organització.

El seguiment mensual amb la direcció ens permet establir el pla estratègic, així com, avaluar totes aquelles mesures necessàries per corregir les possibles desviacions.

Per accedir als serveis que oferim als nostres clients disposem d’una plataforma en el nostre web on cada client pot consultar, de manera segura, tots els documents comptables, laborals, fiscals i jurídics elaborats per a ells.

A més, disposem d’eines de suport remot que ens permeten, en qualsevol moment, poder ajudar i assessorar als nostres clients amb totes les tasques diàries.