Comptable

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Comptable

Amb aquest servei donem resposta a les obligacions comptables dels clients, siguin autònoms, professionals o societats.

Disposem de paquets de solucions que es poden adequar a les característiques de cada client, o contractar, puntualment , un servei determinat segons les necessitats:

ComptaBÀSIC:

Amb aquest servei el client fa la seva pròpia gestió comptable i nosaltres ens encarreguem de presentar tota la documentació necessària per complir amb les obligacions tributàries.

 • Recollida de dades
 • Tramitació amb l’administració
 • Tancament anual
 • Elaboració i legalització dels Llibres Oficials de Comptabilitat obligatoris.
 • Gestió d’alertes

ComptACASA:

Posem a disposició del client un professional, expert comptable, que es trasllada a les dependències del client per registrar i gestionar tota la comptabilitat en els seus sistemes.

Aquest servei, també, té inclòs el tràmit amb l’Administració de totes les obligacions comptables tributàries.

 • Desplaçament a casa del client
 • Registre i supervisió de tots els moviments comptables
 • Tramitació amb l’Administració
 • Tancament anual
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.
 • Gestió d’alertes

ComptaTOTAL:

Fent ús de les noves tecnologies i del personal especialitat de Comput oferim als clients un servei de comptabilitat TOTAL, mitjançant el qual el client no necessita ni sistema ni personal comptable.

Amb aquest servei ens encarreguem de tota la comptabilitat d’extrem a extrem. Per poder oferir aquest servei disposem d’una plataforma que permet l’automatització dels extractes bancaris així com el registre automatitzat de les factures.

 • Recollida de la documentació.
 • Estudi i entrada de dades.
 • Automatització amb bancs.
 • Impressió i comentari dels estats comptables i les seves incidències.
 • Supervisions periòdiques dels estats comptables.
 • Preparació i elaboració dels tancaments comptables anuals.
 • Revisió dels saldos de clients i proveïdors.
 • Informes periòdics de la tresoreria i situació bancària.
 • Servei d’alertes preventives en funció de l’històric del client.
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.

ComptANÀLISI:

Per aquells clients que tenen els seus propis sistemes i personal comptable, oferim la possibilitat de contractar puntualment o periòdicament una supervisió i anàlisi comptable.

 • Anàlisi comptable: amortitzacions, periodificacions, tresoreria, provisions, tancament anual.
 • Estudis de viabilitat a 5 anys.
 • Elaboració i legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.
 • Adaptacions sectorials.
 • Comprovacions i quadres dels estats comptables.
 • Auditories de quadres comptables i controls fiscals

Per accedir als serveis que oferim als nostres clients disposem d’una plataforma en el nostre web on cada client pot consultar, de manera segura, tots els documents comptables, laborals, fiscals i jurídics elaborats per a ells.

A més, disposem d’eines de suport remot que ens permeten, en qualsevol moment, poder ajudar i assessorar als nostres clients amb totes les tasques diàries.