Videos

Vídeos sobre l'actualitat fiscal

Ajornaments tributaris // Octubre 2018

DESPESES D'AUTÒNOM PER DEDUÏR A L'IRPF // Maig 2018

REFORMA AUTÒNOMS // Març 2018

INTERCANVI D'INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA // Març 2018

REFORMA AUTÒNOMS IRPF // Febrer 2018