Videos

Vídeos sobre l'actualitat fiscal

VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC // Octubre 2017

Nou model 232 // Setembre 2017

Sistema SII // Maig 2017

Renda 2016 / Individual o conjunta? // Maig 2017

Novetats Renda 2016 / Clàusules Terra // Abril 2017

Novetats Renda 2016 / Escales de Gravamen // Abril 2017

Novetats Renda 2016 / Escales d'IRPF // Abril 2017

Novetats Renda 2016 / Errors habituals en el borrador // Abril 2017

Subministrament Immediat d'Iformació (Sii) // Març 2017

Informació fiscal // Febrer 2017

Informació fiscal // Gener 2017