Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Gener 2021

  • NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 39/2020 DE 29 DE DESEMBRE.
  • LES INSPECCIONS TRIBUTÀRIES: EL REGISTRE DE DOMICILIS O D'EMPRESES I LES CAIXES DE SEGURETAT PRIVADES.
  • ORDRE DE MÒDULS PER A 2021. PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS.
  • NO ESTAN SUBJECTES A l'IRPF ELS INTERESSOS DE DEMORA EN LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS INDEGUTS.
  • TRIBUTACIÓ EN L'IRPF DEL RESCAT D'UN PLA DE PENSIONS QUAN NO ES VA EFECTUAR LA REDUCCIÓ EN EL MOMENT DE L'APORTACIÓ.
  • S'HAURÀ DE SER MÉS ACURAT AMB ELS PROGRAMES DE COMPTABILITAT A PARTIR DE 2021.
  • RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ENFRONT DE LA HISENDA PÚBLICA DE TOTES LES PERSONES QUE FORMEN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
  • CALENDARI FISCAL // GENER 2021
  • ADDENDES
Veure butlletí