Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Gener 2020

  • REFLEXIONS PER AL TANCAMENT DE L'ANY COMPTABLE I FISCAL 2019..
  • COMENTARIS AL REIAL DECRET-LLEI 18/2019, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL I DE SEGURETAT SOCIAL.
  • PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS L'ORDRE DE MÒDULS PER A 2020.
  • MESURES TRIBUTÀRIES PROGRAMA COALICIÓ PSOE - UNIDES PODEMOS.
  • ESTÀ EXEMPTA D'IRPF LA INDEMNITZACIÓ OBLIGATÒRIA PER CESSAMENT DE L'ALT DIRECTIU.
  • NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2019.
  • LA VENDA D'OR D'UN PARTICULAR A UN PROFESSIONAL DEL SECTOR ESTÀ SUBJECTA A l'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES.
  • PUBLICAT PER A 2020 EL CALENDARI DE DIES INHÀBILS EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.
Veure butlletí