Addenda 2 // Març 2020

  • Prestació de 2.000€ per a treballadors autònoms amb domicili fiscal a Catalunya, que acreditin reducció dràstica e involuntària de la facturació
  • Moratòria de deute hipotecari per a l’adquisició de vivenda habitual en casos de vulnerabilitat econòmica segons marca l’art 9de RDL 8/2020 de 17 de març
  • Prestació extraordinària per suspensió d’activitat de treballadors per compte propi o autònoms
  • Aprovació d’una línia de cobertura per compte de l’Estat de finançament  atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms

Addenda 2 // Març 2020 // Març 2020